Verenigde Vakspecialisten Jacht & Schietsport

De VVJS is de belangenorganisatie voor bedrijven welke actief zijn in de jacht- en schietsportbranche. Het grote merendeel van de bedrijven in deze sector is aangesloten bij de VVJS. Om lid te kunnen worden van de VVJS moeten ondernemers in het bezit zijn van een erkenning. Met een erkenning mag je bedrijfsmatig werken met wapens en munitie. De bestuursleden van de VVJS zijn ondernemers uit de vakbranche. De VVJS is al meer dan 100jaar een instituut op het gebied van wetgeving, wapen- en munitietechniek en vakopleidingen.

Verenigd, maar bovenal Vakspecialisten in een eeuwenoud ambacht en specialisme!

Over de VVJS

De VVJS is de belangenorganisatie voor bedrijven in de jacht- en schietsport. Het grote merendeel van de bedrijven in deze prachtige sector is aangesloten bij de VVJS. De bestuursleden zijn allen ondernemers in de branche.

De VVJS is lid van MKB Nederland. Er zijn nauwe contacten met andere belangenorganisaties, overheden en politie.

Voor vragen van media heeft de VVJS een projectsecretariaat beschikbaar. We zijn altijd bereid mee te werken aan gedegen publicaties. Graag stellen we kennis en kunde ter beschikking. Interesse? gebruik dan ons contactformulier en we laten snel van ons horen.

De VVJS zorgt voor de kwaliteit van de vakopleiding en voorziet in docenten. Bij het Vakexamen voor de wapenhandel zorgt de VVJS voor examinatoren. Dit examen is de wettelijke vakbekwaamheidseis om in aanmerking te kunnen komen voor een handelserkenning.

Wat doet de VVJS

Behalve dat de VVJS haar leden vertegenwoordigt en ondersteunt op velerlei vlakken is zij ook een bron van kennis en kunde voor media, overheid of andere partijen die op zoek zijn naar informatie over de handel in wapens en munitie. Het ledenbestand is zo divers dat er voor elke vraag een specialist beschikbaar is. 

Communicatie verloopt centraal via ons secretariaat, we zijn altijd graag bereid uw vragen te beantwoorden of mee te werken aan publicaties.

Voor studenten in de vakopleiding faciliteert de VVJS stageplaatsten. In overleg met de student gaan vakdocenten op zoek naar een passende stageplek. Tevens beschikt de VVJS over een eigen referentiecollectie voor technische onderwijsdoeleinden.

Opleidingen

Leden van de VVJS houden hun kennis up to date met verschillende opleidingen en vakcursussen op het gebied van wapens en munitie. 

Vakopleiding Handel in wapens en munitie

‘Het is verboden zonder erkenning een wapen of munitie te vervaardigen, te transformeren of in de uitoefening van een bedrijf uit te wisselen, te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, te herstellen, te beproeven of te verhandelen. Dit verbod is ook van toepassing op het onderhandelen over of regelen van transacties voor de aankoop, verkoop of levering van wapens of munitie of het organiseren van de overbrenging van wapens of munitie binnen, naar of vanuit een lidstaat van de Europese Unie.’

-Wet Wapens en Munitie art.9-

Er is brede belangstelling voor de wapenopleiding in Nederland. Dat blijkt uit de toestroom van cursisten uit de meest uiteenlopende disciplines. In tegenstelling tot hetgeen vaak verondersteld wordt is niet elke deelnemer aan de vakopleiding voornemens een wapenhandel te beginnen. De aangeboden kennis wordt veel breder ingezet:

 • Schietbaanexploitanten
 • Toeleveranciers van overheidsdiensten
 • Antiekhandelaren
 • Medewerkers afdelingen Korpscheftaken politie
 • Wapentechnici van de landelijke eenheid politie
 • Medewerkers Wapens Munitie & Explosieven (WME) politie
 • Forensisch eLaboratoria
 • Leveranciers van ballistisch materiaal
 • Juridisch adviseurs en advocaten
 • Defensiemedewerkers
 • Transporteurs en expediteurs
 • Geïnteresseerden vanuit schietsport

Vanaf 1997 wordt aan luchtbukshandelaren dezelfde vakbekwaamheideis gesteld als aan wapenhandelaren. In 2013 is ook voor airsofthandelaren de vakbekwaamheidseis ingevoerd. Dit heeft gezorgd voor een nog grotere belangstelling voor de wapenopleidingen. 

Examen Politieacademie

In Nederland is de Politieacademie verantwoordelijk voor het aanbieden van de door de Minister van Justitie & Veiligheid verplicht gestelde opleidingen. Het opleidingstraject bestaat uit twee delen

Diploma Wapenleer 

Het succesvol afronden van deze cursus is een voorwaarde om toegelaten te worden tot de het Vakdiploma voor de handel in wapens en munitie. Ook deze vakopleiding is in een samenwerkingsverband tussen de PA en de VVJS ontwikkeld.

Meer informatie en aanmelden via DEZE link

Vakopleiding voor de Handel in Wapens en Munitie

De wettelijk vereiste opleiding welke benodigd is om een erkenning te kunnen aanvragen.

Meer informatie en aanmelden via DEZE link

Contact

Heeft u vragen over de handel in wapens en munitie in Nederland of zoekt u informatie welke u niet op onze site heeft gevonden? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier, u hoort dan snel van ons.

Contact Formulier VVJS