Overheden

Niet alleen aan particulieren, die hiervoor een vergunning hebben, worden vuurwapens en munitie verkocht. Ook politie, douane, marechaussee, defensie en andere overheids of semioverheid-instellingen behoren tot de doelgroep van de -daarin gespecialiseerde- erkende wapenhandel.

Enige gerenommeerde bedrijven die zich hierop hebben toegelegd kunt u vinden in de lijst van aangesloten VVJS leden. Mocht u hierover specifieke vragen hebben, vul dan zo volledig mogelijk het contactformulier in.