Wet en Regelgeving

Voor wat betreft wapens en munitie zijn bij wet een aantal handelingen verboden, met een vergunning zijn uitzonderingen hierop mogelijk. De vergunning die voor handelaren geldt, heet een erkenning WM16. Om in aanmerking te komen voor zo’n erkenning WM16 moet men voldoen aan een streng eisenpakket. In elk geval dient men vakbekwaamheid aan te tonen door het wettelijk vereiste Vakexamen te hebben behaald.

Volgens de Wet Wapens en Munitie (WWM) paragraaf 2, artikel 9 onder 1 is het

‘verboden zonder erkenning een wapen of munitie te vervaardigen, te transformeren of in de uitoefening van een bedrijf uit te wisselen, te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, te herstellen, te beproeven of te verhandelen’

De eisen die aan een erkenninghouder worden gesteld zijn verder uitgewerkt in de Regeling Wapens en Munitie (RWM) artikel 8 in o.a.:

  • niet jonger zijn dan 18 jaar;
  • geen psychiatrisch verleden hebben;
  • niet veroordeeld zijn volgens een aantal nader genoemde wetten (WWM, Vuurwapenwet 1919, opiumwet etc.);
  • hetzelfde geldt voor overeenkomstige buitenlandse wetten;
  • moeten voldoen aan de gestelde vakbekwaamheidseisen (Vakdiploma wapenhandel);
  • worden er verder eisen gesteld aan de bedrijfsruimte en wapenopslag;
  • eisen die aan de wettelijke registratie van wapens en munitie worden gesteld.

Een erkenning WM16 kan worden aangevraagd bij de korpschef van de regiopolitie van de plaats waar het bedrijf gaat worden gevestigd of degene die in de Nationale Politie hiermee is belast.

Links naar relevante overheids webpages:

Actuele informatie betreffende wapenwetgeving van het Ministerie van Veiligheid en justitie, dienst Justis