Over de VVJS

De VVJS is de belangenorganisatie voor bedrijven in de jacht- en schietsport. Het merendeel van de bedrijven in deze sector is aangesloten bij de VVJS. De bestuursleden zijn allen ondernemers in de branche.

De VVJS is lid van MKB Nederland. Er zijn nauwe contacten met andere belangenorganisaties, overheden en politie. Voor wat betreft de media heeft de VVJS een voorlichtende taak.

De VVJS zorgt voor de kwaliteit van de vakopleiding en voorziet in docenten. Bij het Vakexamen voor de wapenhandel zorgt de VVJS voor examinatoren. Dit examen is de wettelijke vakbekwaamheidseis om in aanmerking te kunnen komen voor een handelserkenning.