Opleidingen

Opleidingen

Leden van de VVJS houden hun kennis up to date met verschillende opleidingen en vakcursussen op het gebied van wapens en munitie. Hier vindt u meer informatie over de opleidingen en vakcursussen.

Vakopleiding

Volgens de Wet Wapens en Munitie (WWM) is voor bedrijfsmatige handelingen met vuurwapens, munitie, luchtwapens en airsoftwapens een vergunning (erkenning WM16) nodig.
Waarom? Deze erkenning is nodig voor de handelingen die in het wetsgedeelte Circulaire Wapens en Munitie (CWM) art. 1.4.3 worden omschreven als:

 • wapens of munitie vervaardigen, transformeren of in de uitoefening van een bedrijf uitwisselen;
 • verhuren of anderszins ter beschikking stellen;
 • herstellen, beproeven of verhandelen.

Voor wie? Er is brede maatschappelijke belangstelling voor de wapenopleiding in Nederland. Dat blijkt uit de toestroom van cursisten uit de meest uiteenlopende disciplines. Het merendeel van degenen die momenteel werkzaam zijn in de wapenhandel heeft deze opleiding gevolgd. Andere achtergronden van cursisten zijn:

 • schietbaanexploitanten;
 • antiekhandelaars;
 • ambtenaren bijzondere wetten;
 • wapentechnici van het KLPD;
 • medewerkers Forensisch Laboratorium;
 • medewerkers van een kruitfabriek;
 • onderzoekslaboratoria en een patentenbureau;
 • schietbaanontwerpers;
 • juridische adviseurs en advocaten;
 • defensiemedewerkers;
 • geïnteresseerden vanuit schietsport.

Vanaf 1997 wordt aan luchtbukshandelaren dezelfde vakbekwaamheideis gesteld als aan wapenhandelaren. Sinds dat moment is het aantal cursisten aanmerkelijk toegenomen. In 2013 is ook voor airsofthandelaren de vakbekwaamheidseis ingevoerd. Dit heeft gezorgd voor een nog grotere belangstelling voor de wapenopleidingen.De eis voor vakbekwaamheid ‘om de detailhandel in Wapens en munitie uit te mogen oefenen’ is voorheen vastgelegd in de Vuurwapenwet 1919, in de circulaire Minister van Justitie van 30 juli 1980.

In 1989 werd de Wet wapens en munitie (WWM) ingevoerd. De vakbekwaamheidseis voor een erkenning werd vastgelegd in de Regeling wapens en munitie (RWM) artikel 9, tweede lid onder a. Drie organisaties verzorgden het examen voor de vakbekwaamheidseis:

 • het Ministerie van veiligheid en justitie voor de wettelijke status van het diploma als vakbekwaamheidseis;
 • de LOI voor de organisatie van het examen;
 • de VVJS voor de vaktechnische inhoud en de voordracht van examinatoren.

De LOI organiseerde de opleiding voor het vakexamen. Voor de leerstof, de docenten en correctoren zorgde de VVJS. Tot aan het eind van de opleiding in 2012 is er gemiddeld één Vakopleiding wapenhandel per jaar geweest. Elk met een twintigtal cursisten, in totaal dus meer dan vierhonderd.

Examen Politieacademie

De Politieacademie heeft 2 keer per jaar examens gepland voor het Vakdiploma.

Cursus Wapenleer politie

De LOI is medio 2012 gestopt met opleidingen op het gebied van wapens en munitie. Sinds begin 2014 biedt de Politieacademie (PA) een vervangende cursus aan voor de voormalige LOI opleiding Basisdiploma wapenleer. Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met de VVJS.

Het succesvol afronden van deze cursus met het diploma is voorwaarde om toegelaten te worden tot de cursus Vakdiploma wapenhandel. Ook deze vakopleiding is in een samenwerkingsverband tussen de PA en de VVJS ontwikkeld.

Neem bij vragen contact op met de Politieacademie via het mailadres servicecentrum@politieacademie.nl

Vakopleiding Politieacademie

Sinds september 2015 is de Politieacademie van start met de opleiding voor het Vakdiploma handel in wapens en munitie. Kijk voor meer informatie op de Politieacademie website