Wat doet de VVJS

Wat doet de VVJS?

  • de leden te adviseren en bij te staan bij problemen en conflicten;
    interne communicatie te verzorgen met de leden
  • externe communicatie met het publiek en de media om zodoende een positief beeld te geven van de branche
  • onderhouden van contacten met overheden zoals politie, douane en ministeries over kwesties aangaande wet- en regelgeving
  • de vinger aan de pols houden betreffende internationale ontwikkelingen in de wet- en regelgeving
  • overleg met vertegenwoordigende organisaties in de jacht- en schietsport over gemeenschappelijke belangen
  • bewaken van de kwaliteit van de vakopleiding en waar nodig deze te actualiseren
  • zorgen voor examinatoren bij het wettelijk voorgeschreven vakexamen wapenhandel.