Word lid

Fijn dat u lid wil worden

Om als lid van de VVJS toegelaten te worden, is in ieder geval vereist dat men in het bezit is van een erkenning WM16. Deze erkenning is de wettelijke vergunning om te mogen handelen in vuurwapens en munitie, lucht- en airsoft wapens en dergelijke.
Het VVJS-lidmaatschap bedraagt € 475.- per jaar.

Wat doet de VVJS voor haar leden;

● De leden adviseren en bij te staan bij problemen en conflicten.
● U bent als lid ook lid van de MKB via ons https://mkb.nl/leden/vvjs
● Interne communicatie te verzorgen met de leden.
● Externe communicatie met het publiek en de media om zodoende een positief beeld te geven van de branche.
● Onderhouden van contacten met overheden zoals de politie, douane en ministeries over kwesties aangaande wet- en regelgeving.
● Onze belangen verdedigen en kenbaar maken bij de politiek .
● Onderhouden van contacten en bemiddelen in kwesties aangaande bank en verzekeringszaken.
● De vinger aan de pols houden betreffende internationale ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.
● Overleg met vertegenwoordigende organisaties in de jacht- en schietsport over gemeenschappelijke belangen.
● Bewaken van de kwaliteit van de vakopleiding en waar nodig deze te actualiseren.
● Zorgen voor docenten en examinatoren bij het wettelijk voorgeschreven vakexamen wapenhandel.

Bent u geïnteresseerd in het lidmaatschap van de VVJS, vul dan duidelijk het onderstaande formulier in. Wij nemen contact met u op.