Over de VVJS

De VVJS is de belangenorganisatie voor bedrijven in de jacht- en schietsport. Het grote merendeel van de bedrijven in deze prachtige sector is aangesloten bij de VVJS. De bestuursleden zijn allen ondernemers in de branche.

De VVJS is lid van MKB Nederland. Er zijn nauwe contacten met andere belangenorganisaties, overheden en politie.

Voor vragen van media heeft de VVJS een projectsecretariaat beschikbaar. We zijn altijd bereid mee te werken aan gedegen publicaties. Graag stellen we kennis en kunde ter beschikking. Interesse? gebruik dan ons contactformulier en we laten snel van ons horen.

De VVJS zorgt voor de kwaliteit van de vakopleiding en voorziet in docenten. Bij het Vakexamen voor de wapenhandel zorgt de VVJS voor examinatoren. Dit examen is de wettelijke vakbekwaamheidseis om in aanmerking te kunnen komen voor een handelserkenning.