Opleidingen

Leden van de VVJS houden hun kennis up to date met verschillende opleidingen en vakcursussen op het gebied van wapens en munitie. 

Vakopleiding Handel in wapens en munitie

‘Het is verboden zonder erkenning een wapen of munitie te vervaardigen, te transformeren of in de uitoefening van een bedrijf uit te wisselen, te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, te herstellen, te beproeven of te verhandelen. Dit verbod is ook van toepassing op het onderhandelen over of regelen van transacties voor de aankoop, verkoop of levering van wapens of munitie of het organiseren van de overbrenging van wapens of munitie binnen, naar of vanuit een lidstaat van de Europese Unie.’

-Wet Wapens en Munitie art.9-

Er is brede belangstelling voor de wapenopleiding in Nederland. Dat blijkt uit de toestroom van cursisten uit de meest uiteenlopende disciplines. In tegenstelling tot hetgeen vaak verondersteld wordt is niet elke deelnemer aan de vakopleiding voornemens een wapenhandel te beginnen. De aangeboden kennis wordt veel breder ingezet:

 • Schietbaanexploitanten
 • Toeleveranciers van overheidsdiensten
 • Antiekhandelaren
 • Medewerkers afdelingen Korpscheftaken politie
 • Wapentechnici van de landelijke eenheid politie
 • Medewerkers Wapens Munitie & Explosieven (WME) politie
 • Forensisch eLaboratoria
 • Leveranciers van ballistisch materiaal
 • Juridisch adviseurs en advocaten
 • Defensiemedewerkers
 • Transporteurs en expediteurs
 • Geïnteresseerden vanuit schietsport

Vanaf 1997 wordt aan luchtbukshandelaren dezelfde vakbekwaamheideis gesteld als aan wapenhandelaren. In 2013 is ook voor airsofthandelaren de vakbekwaamheidseis ingevoerd. Dit heeft gezorgd voor een nog grotere belangstelling voor de wapenopleidingen. 

Examen Politieacademie

In Nederland is de Politieacademie verantwoordelijk voor het aanbieden van de door de Minister van Justitie & Veiligheid verplicht gestelde opleidingen. Het opleidingstraject bestaat uit twee delen

Diploma Wapenleer 

Het succesvol afronden van deze cursus is een voorwaarde om toegelaten te worden tot de het Vakdiploma voor de handel in wapens en munitie. Ook deze vakopleiding is in een samenwerkingsverband tussen de PA en de VVJS ontwikkeld.

Meer informatie en aanmelden via DEZE link

Vakopleiding voor de Handel in Wapens en Munitie

De wettelijk vereiste opleiding welke benodigd is om een erkenning te kunnen aanvragen.

Meer informatie en aanmelden via DEZE link