VVJS als klankbord

In Nederland is men niet traditioneel vertrouwd met vuurwapens zoals dat in het buitenland wel gebruikelijk is. In Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld, ziet men vanwege het jagen een jachtgeweer als een stuk gereedschap. De Zwitser heeft lange tijd militaire wapens mobilisatiegereed thuis gehad, en passant werd er met het geweer of pistool serieus en actief de schietsport beoefend.

Toch kent Nederland vanouds een actieve groep vergunninghouders van wapens. Men treedt echter niet op de voorgrond, deels omdat men als individueel ingesteld bezitter daar nauwelijks behoefte aan heeft, deels omdat men voorzichtig wil zijn vanwege mogelijke negatieve belangstelling.

De groep vergunninghouders in ons land is zeer uiteenlopend. Verenigingen met kleiduifbanen, traditionele schutterijen, jagers, sportschutters op recreatief en wedstrijdniveau, verzamelaars, reƫnactment beoefenaars, hondentrainers en sinds kort ook airsoftsporters.

Het jacht- en schietsportbedrijf als klankbord

De jacht- en schietsporthandelaar is bijna altijd ook persoonlijk betrokken bij de sportieve toepassing van wapens en munitie die hij verkoopt. Hij is ooit vanuit zijn hobby als jager en/of sportschutter zijn winkel begonnen. Hij is niet alleen handelaar, maar maakt ook deel uit van de doelgroep. Voor de uiteenlopende groep vergunninghouders fungeert de Nederlandse jacht en schietsporthandel hierdoor als spil en als schil.

Als spil: omdat alle verschillende gebruikers samenkomen bij de jacht- en schietsporthandel. Men koopt er niet alleen, ook bespreekt men bij de koffietafel zowel nieuwe trends als overheidskwesties. De jacht- en schietsporthandel signaleert verloop in interesses, en veranderingen bij gebruikers. Doordat de handelaar de vinger aan de pols houdt in wapenland, wordt via dit contact de vergunningverlenende overheid op de hoogte gehouden. Vanuit persoonlijk en commercieel belang.

De VVJS fungeert zo als klankbord voor vergunninghouders die hun belangen veilig willen stellen. Wettelijke ontwikkelingen worden gevolgd en de invloed hiervan op de branche en de doelgroep gesignaleerd.

Als schil: omdat de jacht- en schietsporthandel als cement alle doelgroepen bijeenhoudt. Alle disciplines die onderling weinig contact hebben, komen bij hem samen. Vanuit handelsoverwegingen worden nieuwe ontwikkelingen in de gaten gehouden. Door het totale overzicht van de branche wordt de complete doelgroep transparant en positief vertegenwoordigd naar overheid en media.

De VVJS dient dus ook als klankbord voor overheden die het overzicht willen houden over de ontwikkelingen binnen de grote en zeer diverse groep vergunninghouders. De VVJS is een organisatie om te adviseren en om te consulteren.

Deze unieke positie maakt de VVJS tot een onmisbare schakel in de belangenbehartiging van de handel, belangenorganisaties, de individuele vergunninghouder en de overheid.