Wat doet de VVJS

Behalve dat de VVJS haar leden vertegenwoordigt en ondersteunt op velerlei vlakken is zij ook een bron van kennis en kunde voor media, overheid of andere partijen die op zoek zijn naar informatie over de handel in wapens en munitie. Het ledenbestand is zo divers dat er voor elke vraag een specialist beschikbaar is. 

Communicatie verloopt centraal via ons secretariaat, we zijn altijd graag bereid uw vragen te beantwoorden of mee te werken aan publicaties.

Voor studenten in de vakopleiding faciliteert de VVJS stageplaatsten. In overleg met de student gaan vakdocenten op zoek naar een passende stageplek. Tevens beschikt de VVJS over een eigen referentiecollectie voor technische onderwijsdoeleinden.